GARANTİ ŞARTLARI

Garanti Süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Ürünün bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın kapsamındadır.

Ürünün garanti süresi içeresinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değişilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Ürünün;

  • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızayı en az 4’den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların altıdan fazla ortaya çıkması sonucu, üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması,
  • Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzeleceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, resmi kurumlardan mamulün değiştirilmesinde bir sakınca olmadığına ilişkin izin alınmak kaydıyla, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığı tüketiciden işçilik veya benzeri bir ücreti talep edilmez.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

Bu garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ve bu Kanun’a dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti Belgesi düzenlenerek tüketiciye verilme sorumluluğu tüketicinin ürünü satın aldığı satıcı, bayii, acente, ya da temsilciliklere aittir.

 

Videolar

  SARSILMAZ K12 SPORT / X - PERFORMANS
  SARSILMAZ TANITIM 2016
 

Haberler

  Sar9 Arka Kapak Hakkında
  SHOT SHOW 2020