Bizi Takip Edin

Garanti Koşulları

Tüm Sarsılmaz ürünlerinde garanti süresi 2 yıldır. Bu süre, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Garanti, üretici kaynaklı oluşabilecek problemler dahilinde ürünün bütün parçalarını ve tamamını kapsar. Kullanıcı kaynaklı problemler garanti kapsamında değildir.

Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna; servis istasyonunun olmaması durumunda satıcı, bayii, acente, temsilci, ithalatçı veya imalatçıdan herhangi birine bildirim tarihinden itibaren başlar.

Ürünün garanti süresi içinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içinde aynı arızanın 4 defadan fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 6’dan fazla ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamir için gerekli azami sürenin aşılması, servis istasyonunun veya servis istasyonunun mevcut olmaması halinde satıcı, bayii, acente, temsilci, ithalatçı veya imalatçıdan birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında, resmi kurumlardan mamulün değiştirilmesinde bir sakınca olmadığına ilişkin izin alınmak kaydıyla ürünün ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Garanti süresi içinde servis istasyonları tarafından yapılması zorunlu olan; imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik veya benzeri bir ücreti talep edilmez.

Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulur.

Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 Sayılı Kanun ve bu Kanun’a dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Garanti Belgesi düzenleme ve tüketiciye verilme sorumluluğu tüketicinin ürünü satın aldığı satıcı, bayii, acente ya da temsilciliklere aittir.